Beslut idag om ny sjukvårdsorganistion

Idag fastställer regionfullmäktige de kritiserade förslaget till ny sjukvårdsstruktur i Västra Götaland. Borås lasarett blir ett av fyra akutsjukhus i regionen.
Enligt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Daniel Holmdahls utredning ska regionen bara ha fyra akutsjukhus. I Sjuhärad blir det Borås lasarett. Skene lasarett blir ett av regionens närsjukhus eller specialistsjukhus för planerad vård, som operationer och rehabilitering.
Förslaget är starkt kritiserat. Närmare 70 läkare har skrivit på en protestlista som har gått till hälso- och sjukvårdens kansli. Moderaterna och kristdemokraterna ställer sig inte heller bakom förslaget till ny sjukvårdsorganisation. Och idag kommer alla regionfullmäktiges ledamöter att få ett flygblad, med krav på återremiss av strukturutredningen, av Nätverket för sjukvården i Sverige och Sjukvårdspartiet.