Stress orsakar relationsproblem

Stress har blivit en allt vanligare orsak till relationsproblem, med psykisk ohälsa som följd. Flera familjeterapeuter säger till Radio Sjuhärad, att det upptrissade tempot i samhället ligger bakom många konlikter och bristande kommunikation människor emellan.
Familjeteamet i Borås jobbar med kommunikation, samarbete och att bryta negativa mönster familjer har hamnat i. De arbetar efter modellen att familjen är ett system. Var och en får själv formulera vad man själv inte är nöjd med och vilken förändring man vill ha.