Svagt intresse för boendeparkering

Borås kommun vill införa boendeparkering i Villastan och på Lugnet och nedre Norrmalm. Dom boende får då betala för att parkera på gatan, på platser som idag i de flesta fall är gratis.
Kommunen gick härom veckan ut med en stor enkät om boendeparkering, men bara vart tionde hushåll svarade och nu tvingas man gå ut med en ny enkät.
1993 föreslog kommunen att de boende i Villastan, Lugnet och nedre Norrmalm skulle få betala 100-150 kronor per månad för att få parkera obegränsad tid på gatan, medan gäster utifrån bara ska få stå två timmar. 1993 blev protesterna så starka att förslaget drogs tillbaka. Men nu tror Alf Iwarsson, gatukontorets trafikchef, att tiden är mogen. Samma avgifter som i förslaget som lades fram 1993 förelsås även nu.