Svenljungafamilj vill att döv son skall få bo hemma

Familjen Kulneff i Strömsfors i Svenljunga kommun går nu till domstol för att deras döve son Andreas skall få byta skola så att han kan bo hemma.
I dag går Andreas i en specialskolan i Vänersborg, 16 mil från hemmet. Familjen har försökt flytta Anderas till en kommunal dövklass i Göteborg, för att han ska kunna åka hem varje dag, men det har stupat på att Svenljunga komun vägrar betala skolskjutsen. Svenljunga kommunen har fått rätt i länsrätten, men familjen Kulneff har nu överklagat till Kammarrätten.