Herrljunga

Stor arbetsbelastning för rektorer

Rektorerna i Herrljunga kommun har så stor arbetsbelastning att deras hälsa är i fara, enligt Arbetsmiljöverket

- Kommun tar problemet med rektorernas höga arbetsbelastning på allvar, säger Utbildningsnämndens ordförande, kristdemokraten Ingemar Kihlström, som menar att situationen för rektorerna måste förbättras för att kommunen ska kunna behålla duktiga rektorer och lyckas rekrytera nya:

Situationen för rektorer är tuff i många kommuner. Inspektioner som Arbetsmiljöverket gjort visar att arbetsbelastningen för rektorerna i samtliga kommuner i Västra Götaland är så hög att deras hälsa riskeras.

När det gäller Herrljunga så konstaterar Arbetsmiljöverket att rektorerna jobbar för mycket och är frustrerade över att de inte hinner med det pedagogiska ledarskapet och inte hinner jobba med att utveckla skolan.

Arbetsmiljöverket har ställt krav på kommunen att prioritera bland rektorernas arbetsuppgifter och se till att rektorerna kan ta ut kompledighet för övertid.

I kommunen pågår nu en utredning kring rektorernas situation, som ska vara färdig efter sommaren. Å Ingemar Kihlström säger att kommunen kommer att se till att rektorernas situation förbättras.

– Vi måste se till att deras situation förbättras och vi kan komma att utöka antalet tjänster.