Många risker i jordbruken

Sju av tio jordbruk behöver bli bättre på att hantera risker i arbetsmiljön. Så ser resultatet ut när Arbetsmiljöverket genomfört nästan hälften av totalt 3000 inspektionsbesök på bondgårdar runt om i landet.

När Arbetsmiljöverket nu genomfört nästan hälften av totalt 3000 inspektionsbesök på bondgårdar i Sverige är resultatet att 7 av 10 jordbruk har säkerhetsbrister. Arbetsolyckorna inom jordbruket är många. Mellan 2007 och 2009 inträffade 38 dödsolyckor i samband med jord- och skogsbruksarbete, och man hoppas nu att inspektionerna ska bidra till en minsking av skador och olyckor.

Kjell-Göran Svensson och sonen Jörgen driver en gård i Od i Herrljunga kommun. De fick två anmärkningar när Arbetsmiljöverket var på besök, och tycker att inspektionerna är nyttiga.

– Det är bra att Arbetsmiljöverket kommer ut och inspekterar gårdarna, för själv blir man lite hemmablind, säger Kjell-Göran Svensson

Tillsammans med sonen Jörgen driver han en gård i Od i Herrljunga kommun. De fick två anmärkningar när Arbetsmiljöverket var på besök, och tycker att inspektionerna är nyttiga.

På gården i Od har man mest råkat ut för mindre incidenter.

Att lantbrukare har en farlig arbetsmiljö har man pratat om länge, men enligt Jörgen Svensson är det först den senaste tiden som man på allvar märkt en skillnad i lantbrukares inställning.

– Vi pratar ju med varandra om sådana här saker.

Jesper Ingevaldsson
jesper.ingevaldsson@sr.se