Här kan du läsa hela anmälan

Tjänstgjorde på radiobil 52-2210 med ensampatrullering i Svenljunga. Hade anmält bilen till LKC såsom näpobil med avsikt att ta lämpliga larm i Svenljunga. Bilen står dessutom med stationeringsort Svenljunga på caps.

Kl 1038 gick det ut lann via LKC att överfallslarmet på SWEDBANK Svenljunga hade utlöst. Det framkom något senare att det var ett pågående väpnat rån.

Jag hade ca 1 minut fram till banken och försökte via radion få kontakt. På grund att det pratades oavbrutet kunde jag ej meddela att jag var på plats Ringde sedan med mobil till direktnumret till LKC utan att få svar.

Körde fram så att jag kunde observera bankens entre. Försökte fortfarande att komma in på radion. Lite senare gick det ut från LKC, att rånaren lämnat banken. Under dessa minuter som jag stått utanför banken, hade ingen gått in eller lämnat.

Jag körde då vidare till Handelsbanken som ligger några hundra meter bort (Förra gången för ca 2 år sedan, så var det dubbelrån) Under tiden så lägger LKC upp insatskanal21. När alla bilarna gått över så gick jag in och sa att jag var på plats. Fick då svaret att jag skulle gå över på kanal 21.

Gick över och lyckades få kontakt efter ca 8-10 minuter efter larmutskicket. Hela tiden var det prat på 21 och yttre befäl hade svårt att få ut sina budskap. Ställde sedan frågan till "yttre" om jag skulle gå in i banken för att få ett bättre signalement. Fick denna uppgift.

När jag var inne på banken hörde jag att kanal 21 var "blockerad" av att någon hade ändarknappen intryckt av misstag. Detta pågick en längre stund och radiokommunikation var omöjlig. LKC försökte sedan få fram aU samtliga enheter skulle byta till kanal 22.

När jag kom ut från banken fick jag reda på att LKC ropat flera gånger på mig, utan få kontakt.

Vill på detta sätt framföra bristerna i systemet eller handhavandet så att detta undviks i framtiden. Radiodiciplinen var mycket dålig av radiobilarna. Yttre befälet hade svårt att nå fram till sina enheter på grund av allt för mycket onödigt prat.

Fråga till LKC: Går det ej att koppla ner en enhet som "liggger på".