Brottslighet

Tjuvar har koll på Facebook

Inbrottstjuvar kan utnyttja Facebook. En undersökning av försäkringsbolaget Trygg Hansa visar att var tredje person i Västsverige skriver öppet om sina semesterplaner på sociala medier på internet, såsom Facebook.

Många skriver idag det mesta av vad som händer i deras liv på Facebook. En av dem är Evelina Jordvi:

– Jag skriver allt möjligt på Facebook. Jag skrev till exempel nyss att jag är på utbildning i Borås idag.

Enligt undersökningen som försäkringsbolaget Trygg-Hansa genomfört och som bygger på intervjuer med drygt 1000 personer, så har omkring hälften av de intervjuade mellan 18 och 35 år har till exempel skrivit offentligt om sina semesterplaner.

Enligt undersökningen så är personer i Västsverige mer benägna än andra att dela med sig av sina semesterplaner.

Många skriver också om nya inköp de har gjort - främst unga personer.

Det många inte tänker på är risken att inbrottstjuvar kan få tag på och utnyttja sådan informationen om semesterplaner eller nya inköp.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se