Vårgårda

Satsning på barn och unga

Kommunstyrelsen i Vårgårda vill att fullmäktige nästa vecka klubbar igenom ett förslag om en extra satsning på barn och unga. Förslaget kommer efter Folkhälsoinstituts undersökning som visat att många barn och unga i kommunen uppger att de mår dåligt. Dessutom anser Vårgårdas egna fältverksamhet efter en översyn av misstänkt drogmissbruk bland unga att insatser behövs.

Satsningarna ska bestå av bland annat utbildning för skolpersonal om drogmissbruk, utöka fritidsaktiviteter i kommunen och att projektanställa två fritidsledare.

Totalt kommer satsningen kosta 1 miljon kronor.