mark

Med uppdrag att observera naturen

Som en av omkring 200 personer i landet har Ing-Marie Jungegård i Sätila blivit fenologiväktare - ett uppdrag som handlar om att observera naturen.

Ett par gånger i veckan går Ing-Marie Jungegård, med den respektingivande titeln fenologiväktare, en runda i de vackra omgivningarna på Grebbeshults gård i Sätila, för att observera i vilka stadier växtligheten befinner sig i.

Det här uppdraget gör hon åt Sveriges lantbruksuniversitet, som de senaste åren satsat på fenologi och har byggt upp ett nätverk av omkring 200 observatörer runt om i Sverige.

Men vad är då fenologi? Jo, det handlar om att följa när årstidsbundna händelser sker i naturen såsom lövsprickning, blomning och fruktmognad.

Huvudskälet att Sveriges lantbruksuniversitet nu satsar på fenologi är att universitetet vill se hur klimatförändringen påverkar samspelet mellan växter och insekter och fåglar.

Ing-Marie Jungegårds första observation var när snödropparna började blomma i mars. Sedan dess har hon rapporterat in många olika händelser

--Jag får lära mig mycket som fenologiväktare, säger hon.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se