svenljunga

Nödvändig investering i Kalv

En investering i mejeriet i Kalv på runt 20 miljoner är nödvändig från kommunens sida för att det överhuvudtaget skulle bli av. Det säger idag kommunstyrelsens ordförande i Svenljunga, Eva Johansson (C), efter kritiken från både socialdemokrater och moderater att den stora aktören Skånemejerier kommer bli ägare i mejeriet.

Beslutet att investera 20 miljoner kronor i ett mejeri i Kalv överklagats till förvaltningsrätten av moderaten Johan Björkman. Han menar att det strider mot komunallagens likabehandlingsprincip att kommunen går in och stöttar privata företag på det sätt som han uppfattar att Svenljunga kommun är på väg att göra.

Dessutom har socialdemokraten Per Andersson i en interpellation skrivit att han anser att centerpartiet i Svenljunga gått bakom ryggen på kommuninvånarna då han menar att kommunfullmäktige inte fått någon information om att mejerijätten skånemejerier blir ägare i mejeriet, något Eva johansson tillbakavisar.

Så här skriver kommunalrådet Eva Johansson i sitt svar på interpellationen:

"I samband med kommande expansion planerar Kalvs mejeri att byta företagsform från ekonomisk förening till aktiebolag. Aktiebolaget kommer att ha flera delägare. En av dessa kan bli Skånemejerier AB, som tar beslut under juni månad. Förslaget är att gå in som hälftenägare.

Att en aktör i denna storleksordning går in med ett delägarskap i ett bolag som etablerar sig i Svenljunga Kommun måste ses som en tillgång. Skånemejerier tillför resurser i form av marknadsföring, kompetens, distributionskanaler och finansiell styrka.

Det är i dagsläget ej aktuellt för Skånemejerier att investera i egen regi, inom Svenljunga Kommun."