Hemlösa utestängda från valet

Alla svenska medborgare som har fyllt 18 år har rätt att rösta. Men tusentals människor i Sverige som saknar fast adress och har svårt att nyttja rätten att rösta i allmänna val.

Det finns fortfarande grupper som inte har möjlighet att göra sin röst hörd i valet den 19 september: de hemlösa. Enligt myndigheten handlar det om cirka 10 000 personer som saknar fast adress och därför inte kan få något röstkort.

– Den här gruppen är väldigt svår att nå, säger man på Valmyndigheten som bland annat har till uppgift att upplysa om valet.

Jonny Berggren, Urban och Michael Tégélaar har alla tre har varit hemlösa men är nu engagerade i det kristna behandlingshemmet LP-Stiftelsen. Ingen av dem röstade när de var hemlösa.

Michael Tégélaar menar att det finns flera aspekter av det hela - när man är i den situationen, och kanske också har ett missbruk, vill man inte synas för myndigheterna.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se