Borås

Förskolebarn klättrar för bättre säkerhet

Barn på förskolor i Borås har gjort en insats i arbetet med att ta fram säkrare skydd mot drunknings- och fallolyckor. Barnens insats har bestått i att under tidtagning provklättra över olika typer av hinder.

Omkring 150 barn har hjälpt SP i den studie de har gjort kring säkerhetsbarriärer för barn - alltså staket som ska skydda barn mot faror som vatten eller höga höjder.

Studien har gjorts på uppdrag av den europeiska konsumentorganisationen ANEC.

Ett område där såna här barnsäkra staket behövs är runt pooler. Boverkets regler säger att fasta pooler i trädgårdar antingen ska vara övertäckta när de inte används, eller ha ett minst 90 cm högt staket. Men studien som SP nu har gjort visar att vanliga raka staket med lodräta ribbor för många barn är en alltför enkel utmaning.

SP försökte därför hitta andra sätt att utforma klätterhindren, för att göra det svårare för barnen. Man kom då fram till att genom att luta staketet utåt, mot barnen, så stoppades betydligt fler barn och för dem som ändå lyckades klättra över tog det i alla fall längre tid. Och det är nu en av sakerna SP skickar med i sin rapport kring den genomförda studien.