Borås

Brist på goda män i Sjuhärad

Det är brist på "gode män" runt om i Sjuhärad. En god man ska tillvarata en annan persons rättsliga eller ekonomiska intressen, men det finns alltför få frivilliga som vill ta sig an uppdraget.

Allra mest akut är situationen för dem som behöver hjälpen mest: psykiskt sjuka, missbrukare eller personer som uppträder hotfullt och aggressivt.

– Där har vi ett problem. Det blir allt vanligare (med de problemen). Människor i dagens Sverige mår inte så bra alla gånger, säger överförmyndarnämndens ordförande Gunilla Sandström.

Att uppgiften innebär ett visst ansvar och att ersättningsnivåerna är låga är vanliga orsaker till varför man haft svårt att rekrytera nya goda män.

Godmans- och förvaltareföreningen i Sjuhärad tycker det är trist att så få vill ställa upp - hjälpen betyder mycket.

– För det första får man ett drägligare liv. Man kan ju bli vräkt om man inte betalar räkningarna, man kan ju bli sjuk. Då är det väldigt viktigt att en god man kliver in, säger Sture Karlsson som är ordförande i godmans- och förvaltarföreningen.

Sara Nygren
sara.nygren@sr.se