Sjuhärad

Stora skillnader i modersmålsundervisning

Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller undervisning i modersmål. Omkring hälften av eleverna i grundskolan som har rätt till modersmålslektioner deltar, ett 30-tal kommuner har de senaste två läsåren inte gett modersmålsundervisning till en enda elev, enligt statistik från Skolverket.

Av kommunerna i Sjuhärad ligger Svenljunga lägst. Av de elever i Svenljunga som är berättigade till modersmålsundervisning deltar bara 16,5 procent.

Högst deltagande har Vårgårda med drygt 53 procent av grundskoleeleverna som rätt till undervisning i modersmål.

I Borås deltar 46,4 procent, i Herrljunga 51,9, i Mark 44,9, i Tranemo 40,6 och i Ulricehamn 21,3 procent.