Gustav Adolfskyrkan får biblisk park

Gustav Adolfskyrkan vill ta ett kliv utanför kyrkväggarna och bygga en upplevelsepark. En ansökan om bygglov för en utomhusscen öster om kyrkan har lämnats in, och Kyrkoherde Anders Ljungström är entusiastisk.

- Det här är ett sät att utvidga kyrkorummet utanför kyrkan och ge tillfälle till meditation och stillhet.

Gustav Adolfskyrkan vill ta ett kliv utanför kyrkväggarna och bygga en upplevelsepark.

En ansökan om bygglov för en utomhusscen öster om kyrkan har lämnats in, och Kyrkoherde Anders Ljungström är entusiastisk.

Ett par somrar har Gustav Adolfs Församling ordnat musikkvällar och gudstjänster utomhus. Men det har blivit mycket bärande av stolar och det hoppas man slippa i den nya parken

Det är på gräsmattan öster om kyrkan, mot Bäckängsgymnasiet, som sommarverksamheten har vari

Till sommaren hoppas man att parken ska vara klar.