Gräsbrand i Sandared hotade nå skogen

En stor gräsbrand i Sandared nu i eftermiddags (måndag) hotade att nå skogen intill, men kunde stoppas tack vare att flera personer började släcka med hjälp av granruskor och annat innan brandkåren hann dit.

Gräsbranden startade på ängsmark intill fotbollsplanen Sandevi vid halvtretiden, och mellan 7000 och 8000 kvadratmeter har brunnit enligt Räddningstjänsten i Borås. Branden är nu släckt.