Överskott på anställda försämrar ekonomin för SÄS

Sjukhusen i Borås och Skene har, enligt sjukhusledningen, ett överskott på anställda. Det har resulterat i en ansträngd ekonomi och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, vill nu att personalkostnaden minskas.

Delårsrapporten för Södra Älvsborgs sjukhus visar att under årets första tre månader har antalet anställda ökat kraftigt, till och med lite för kraftigt. När tillgången på personal har ökat har också fler patienter kunnat få fård inom SÄS, och de tidigare svårigheterna att rekrytera läkare och sjuksköterskor är visserligen till stora delar lösta, men som en följd av fler anställda har också sjukhusens ekonomi försämrats. Erik Arnell är moderat och vice styrelseordförande för Södra Älvsborgs sjukhus, och han säger att även om det är tidigt på året så blir delårsrapportens resultat en varninssignal som måste tas på allvar.