Försämring i ekonomin för Borås Stad

Ekonomin för Borås Stad har försämrats med 62 miljoner kronor sedan budgeten antogs i november. Trots det visar kommunens räkenskaper ändå ett överskott på närmare 32 miljoner, mycket tack vare att kommundelarna har sparat mer än vad de behövde enligt budget och hållit nere sina kostnader, säger Borås budgetchef, Christer Johansson.

Kommunen hade räknat med ett överskott på 70 miljoner i år. Men konjunkturen lyfte inte som tänkt och idag pekar det mot att skatteintäkterna blir 45 miljoner mindre än beräknat plus att statsbidragen, efter statens budget häromdagen, blir 17 miljoner mindre.
Men, kostnaderna har alltså också blivit mindre. Borås kommundelar har sparat mer än budgeterat och står hittills i år med ett överskott på 24 miljoner kronor. Så trots att intäkterna tycks minska så pekar det ändå på ett överskott för Borås, inte på 70 miljoner, men i alla fall på 32 miljoner.
Men ledningen i Borås, som kallar sig själva Bäst i klassen, alltså har bäst ekonomi av alla större svenska kommuner, vill fortsätta spara för att kunna möta eventuellt nya obehagliga överaskningar, säger Christer Johansson.