Vägbygge i fara

Utbyggnaden av riksväg 41, söder om Berghem riskerar att försenas. Företaget som bygger vägen, Oden anläggning, har drabbats av ekonomiska problem och ställt in betalningarna.

Arbetet låg nere i fyra dagar sedan en underentreprenör drog sig ur, men sedan igår är arbetet igång igen. Oden anläggning hoppas nu på en rekonstruktion av företaget. Vid en eventuell konkurs måste Vägverekt hitta en ny entreprenör, men P-O Larsson, projektledare på Vägverket är inte speciellt orolig för att bygget ska försenas.
- Inte för tillfället. Jag var i kontakt med entreprenörerna igår, och de har dragit igång med full fart igen. Om de fortsätter som de håller på nu så kommer vägen bli klar i höst, säger P-O Larsson på Vägverket.