Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kritiseras för dåliga prognoser

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid Västra Götalandsregionen räknade galet i sina prognoser - och kritiseras nu av revisorerna.

För ett år sedan höjdes avgiften för vårdbesök kraftigt och Västragötalandsregionen väntade sig höjda intäkter med 225 miljoner kronor. Men så blev det inte och nu kritiserar revisorerna Hälso- och sjukvårdsstyrelsens prognoser som visade minst 65 miljoner fel.

Revisorerna drar slutsatsen att orsaken till att vinsten inte blev större beror på att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen missade att ta hänsyn till högkostnadsskyddet.

Revisorerna påpekar också att det är anmärkningsvärt att prognoserna från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen innehåller så många brister i kvalitén trots att de har haft lång tid på sig.