Revisorer kritiserar Brämhult

Brämhults kommundelsnämnd i Borås får kraftig kritik av revisorer för hur man skött ekonomin under förra året. Revisorerna hävdar att nämnden har brustit i att styra och planera ekonomin.

Revisorerna menar att nämnden under förra året varit oförmögen att styra och leda. Brämhult är det svarta fåret bland kommundelsnämnderna i Borås, med ett ihopsamlat underskott på 52 miljoner kronor. Förra året blev resultatet minus 19 miljoner kronor. 
Revisorerna har dock förståelse för att Brämhult har en svår ekonomisk situation, med stora kostnader för bland annat socialhjälp och boenden med outnyttjade platser.
Kommundelsordföranden Lars Dahlén menar att Borås stad måste ta sitt ansvar för ekonomin i Brämhult.