BORÅS

Ny pedagogisk metod lanserades på konferens

Borås är långt framme i att använda en ny pedagogisk metod som sätter elevens behov i fokus. Konferensen i Borås satte fokus på den nya metoden.

Just nu pågår en konferens i Borås som ska hjälpa elever att förbättra sina studieresultat.

200 personer från hela landet har samlats för att lyssna på flera framstående forskare som talar om ett nytt sätt att förmedla kunskap. Arbetssättet kallas för bedömning för lärande och fokuserar på varje elevs utveckling, i stället för betygen.

Christian Lundahl, docent i pedagogik vid Uppsala universitet har forskat i ämnet och ser flera fördelar jämfört med det traditionella sättet att lära ut.

– Den största fördelen är att läraren fångar upp elevens behov, säger Christian Lundah, docent i pedagogik vid Uppsala universitet.

En av poängerna med metoden är att eleverna varje dag ska få feedback av lärarna som för dom framåt i undervisningen. Metoden vill också flytta fokus från betygen och istället göra eleverna mer medvetna om hur dom ska uppnå kursmålen. Och i Borås är intresset för det nya arbetssättet stort.

– Borås har kommit långt och en av de kommuner som ligger längst fram men nu börjar fler kommuner komma också, säger Christian Lundahl, docent i pedagogik vid Uppsala universitet.

Vedrana Sivac
vendrana.sivac@sr.se