Borås

Inga fler fodringar på minderåriga

Västra Götalandsregionen kommer att skriva av alla fordringar som regionen har på minderåriga.
Det har regionstyrelsen beslutat.

Totalt handlar det om skulder på tre och en halv miljoner kronor som personer under 18 år dragit på sig främst på grund av straffavgifter för missade vårdbesök.

När en person under 18 år missar till exempel en tandläkartid, så utfaller en straffavgift på 200 kronor. Tidigare har Västra Götalandsregionen adresserat fakturorna på de här straffavgifterna till barnen själva eller till målsman för barnen.

Eftersom det handlar om unga personer och små belopp har regionen aldrig låtit kraven gå till indrivning. Men skulderna har tills nu ändå legat kvar i registren - summan för de skulderna uppgår idag till tre och en halv miljoner kronor.

Men en ny lag som trädde i kraft den 1 juni i år innebär att fordringar på barn numera ska krävas ut av barnens föräldrar - från och med i somras kan alltså minderåriga inte bli skuldsatta hos regionen. Därför har nu regionstyrelsen också beslutat att alla gamla skulder som personer under 18 år har dragit på sig ska skrivas av.

Att fakturorna för straffavgifter i fortsättningen kommer att adresseras till barnens föräldrar gör också att regionen får större möjligheter att faktiskt driva in pengarna säger Lars Hillerström.