Borås

KD håller sig på sin kant

Ovissheten i Boråspolitiken tycks bestå under en lång tid framåt. De två jämnstarka blocken väntar ut varandra och ingen säger sig vilja byta sida för att undvika ett läge där Sverigedemokraterna får ett avgörande inflytanade.

Kristdemokraterna ses av de rödgröna som en möjlig partner, men det tillbakavisas av Kristdemokraternas ordförande, Hans Gustavsson.

I kväll ska Kristdemokraterna ha styrelsemöte men Hans Gustavsson tror inte att partiets väljare vill se ett samarbete med de rödgröna.

Den förste november sammanträder det nya fullmäktige. Då måste det vara klart om Sverigedemokraterna inte ska bli vågmästare, vilket alla andra politiker säger sig vilja undvika. "Det blir ett chickenrace där någon till slut hoppar över till andra blocket" spår en politiker.

– Men än håller alla god min. Det är inte vårt ansvar att hålla Sverigedemokraterna utanför, säger Hans Gustavsson.