MARK

Stenläggningen polisanmäls?

Henry Sandahl i Markbygdspartiet överväger att polisanmäla ombyggnaden av kommunhusets entré i Kinna, där billigare sten från Kina användes i stället för den beställda bohusgraniten.