Mark

Socialchefer stängs av

Två chefer har stängts av en månad framåt på socialkontortet i Mark. Båda är avstängda med lön under utredningstiden.

Det är verksamhetschefen Bengt Sahlberg och enhetschefen Agneta Karlsson. Båda är avstängda med lön under utredningstiden.

Detta görs för att ge den konsult som ska göra utredningen och kvarvarande personal förutsättningar för att göra en opartisk utredning.

Bland annat ska flera anställda intervjuas om situationen på kontoret för att få en bild av hur arbetsplatsen har fungerat under den tid då man handlade flera barnaärenden som fått kraftig kritik av socialstyrelsen.