Strid om 3G-mast i Skene

Stridigheterna fortsätter om 3G-utbyggnaden i Skene i Marks kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen säger nu nej till en anläggning vid vattentornet i Skene.

Det här är ett av många försök att hitta en placering av en 3G-mast i Skene utan att lyckas. Först försökte operatören att få plats på masten som finns på berget mitt i Skene, men den masten har så många antenner att det inte får plats fler. Då försökte operatören få lov att sätta en mast på vattentornet, som ligger vid Assberg. Byggnadsnämnden sade nej eftersom marken vid vattentornet är parkmark och inte avsedd för teknikbodar.
Nu har operatören än en gång försökt att få bygga en teknikbod, den här gången på vattnetornets tak. Men samhällsbyggnadsförvaltningen säger nej, eftersom det finns risk för läckage in i vattentornet. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ansökan i nästa vecka