Fallskärmar dyr affär för Borås

I går beslutade Borås kommunstyrelse att utlösa Lokalförsörjningschefen Kjell Janssons fallskärmsavtal när man utan vidare förklaring sa upp hans visstidsanställning. Därmed ökar Borås Stad på sin redan tidigare stora pensionskuld med en och en halv miljon kronor.

När de var som flest var det 33 chefer i Borås som hade fallskämsavtal. Idag betalar kommunen pensionen för 15 tjänstemän och två politiker som ännu inte fyllt 65. De två politikerna är moderaten Maj Steen och kristdemokraten Sivert Oxelbark. Sedan länge tecknar kommunen inte längre några pensionsavtal.
Tidigare var fallskärmen ett sätt att bli av med en dålig chef. Idag anställs chefer som alla andra, alltså tillsvidare. Av de 33 som en gång fick pensionsavtal återstår idag sju tjänstemän. De arbetar fortfarande för kommunen, men fyra av dem kommer att, eller funderar på att, sluta under året. Kommunens pensionsskuld för de 17 som redan slutat är nästan 19 miljoner kronor, över de år som återstår fram till att de fyller 65. För de som ännu inte slutat tillkommer ytterligare elva miljoner, totalt alltså 30 miljoner i återstående pensionsskuld för personer som slutar sina chefsjobb i Borås Stad innan de fyllt 65.