OG:s hot mot (SD)

Säkerheten kan höjas i fullmäktige

Det kriminella nätverket Original Gangsters riktar nu hot mot Sverigedemokraterna. Nätverket har kontakter i Sjuhärad, och det kan nu bli aktuellt att höja säkerheten i fullmäktige i Borås.

Det kriminella nätverket Original Gangsters Sverigepresident Lars Bergqvist riktade tidigare idag hot mot Sverigedemokraterna i en intervju med Sveriges Radio.
Där sa han att det inte finns något bortre gräns för vad organisationen kan göra för att få bort främlingsfientliga (SD) från fullmäktige landet runt.

I Sjuhärad kom Sverigedemokraterna in i fullmäktige i samtliga kommuner, och i Borås tog de sex platser.

Enligt polisens underrättelseavdelning i Borås finns en känd medlem i Original Gangsters i stan, och de ska jobba för att rekrytera fler.

– Självfallet följer vi den här utvecklingen, och i den mån som det krävs att vi ska göra en insats får vi naturligtvis beakta detta i vår planering, säger Leif Lillvik - stabschef för polisområde Älvsborg.

Han är bekymrad över OG:s uttalade hot mot Sverigedemokraterna.

– Det är mycket illa naturligtvis. Utvecklas detta kan (det bli ett demokratiproblem).

Efter att Sverigedemokraternas kom in riksdagen har man där skärpt säkerheten.
Enligt Borås kommunchef Svante Stomberg kan det bli aktuellt även för fullmäktige i Borås.

– Hot finns alltid i vårt samhälle, och det är klart: vi kommer att göra det som tillstår oss när det gäller att säkra och se till att fullmäktigeledamöterna har en trygg och säker miljö.