BORÅS

Borås stad vill utreda Götalandsbanan

Borås Stad är beredd att betala över tio miljoner kronor för en undersökning om höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan för att få loss mark på Viared.

– Det är värt tio, tolv miljoner kronor, säger Borås kommmunstyrelseordförande Ulrik Nilsson.

Tidigast om elva år kan den nuvarande regeringen tänka sig bygga höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm som ska passera bland annat Borås. Höghastighetstågen kräver rakare spår än dagens tåg, alltså en annan bansträckning.

Det betyder att stora markområden ligger obrukbara i väntan på besked eftersom Trafikverket inte planerar sträckningen så länge regeringen inte sagt ja till banan.

Det enda som är klart är att spåren ska dras genom Viareds industriområden där ett brett fält avsatts.

– Det här ställer till problem, för ingen vill etablera en verksamhet när man tror att det kan komma en järnväg tvärs över området. Vi vill ha ett kvitto på hur järnvägen kommer att gå mer exakt, så att vi kan gå vidare med alla exploateringsarbeten, säger Ulrik Nilsson.