Beslut om sjukhusvård kan skjutas upp

Beslutet om vilka sjukhus i regionen som ska få ha kvar akutsjukvård kan komma att försenas.

Majoriteten i regionen, som utgörs av socialdemokrater centerpartister och folkpartister, tvekar att fatta beslut om det omdiskuterade förslaget om sjukhusvården innan en konsekvensanalys är klar.
I slutet av maj var det tänkt att beslutet om den nya sjukvårdsstruklturen skulle fattas av politikerna i regionfullmätkgie. I förslaget skull bland annat sjukhusen i Uddevalla och Lidköping förlora all akutvård.
Men nu tycks processen ha varit för snabb. Det finns inte tillräckligt med konsekvensutredningar för dom bärande delarna i de förändringar som föreslås