TRANEMO

Gymnasieelever lyckas bra

Gymnasieeleverna från Tranemo tillhör dem som lyckas bäst i landet. Det visare statistik som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar i dag.

SKL har sammanställt faktorer som genomsnittsbetyg och i vilken grad ungdomarna får jobb eller kommer in på högskola efter gymnasiet.

Tranemos elever återfinns på flera av tio i topplistorna. Kommunen har bland annat högst andel elever i hela landet som har etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning