UTBILDNING

Kåren sponsras för överlevnad

Studentkåren i Borås har i praktiken förlorat mer än hälften av sina medlemmar sedan kravet på kårmedlemsskap togs bort i juli. Därför har en ny affärsmodell tagits fram där företag från Sjuhärad erbjuds att sponsra kåren.

Sedan 1 juli är det inte längre obligatoriskt för landets studenter att vara med i studentkåren - en sammanslutning som bland annat ska tillvarata studenternas rättigheter.

Redan när förslaget las av regeringen förutsåg kårerna att man i slutändan skulle förlora medlemmar och intäkter, och så blev det också.

Efter tre månader har studentkåren i Borås idag mindre än hälften så många medlemmar som innan ändringen, och därför har man nu sett man sig om efter alternativ för att få in pengar.
I Borås har en lösning nu blivit att ta fram en ny affärsmodell där företag från Sjuhärad erbjuds sponsra kåren med en krona per student under en treårsperiod.

På torsdag presenteras den nya affärsmodellen för en expertpanel i Simonsland. Patrik Björklund är samverkansansvarig på Studentkåren i Borås.

– I grund och botten är kåren studenter som arbetar för studenter, och vill dem bara väl. Vi ser att det finns ett behov att knyta ihop näringslivet och studenterna på ett sätt som inte skett innan. Nu hoppas vi att expertpanelen/affärsplanen är en bra grej.

Målet är att 2000 företag ska haka på den nya affärsmodellen.

– Det låter väldigt mycket när man säger det, men det finns oerhört mycket företag i Sjuhäradsbygden. En stark studentkår som får studenterna att stanna i Borås när de pluggat klart är en fördel för hela bygden, säger Patrik Björklund på Studentkåren i Borås.

Vedrana Sivac
vedrana.sivac@sr.se