TRANEMO

Här får ungdomarna jobb

Gymnasieeleverna i Tranemo kommun har störst chans i landet att få jobb efter studenten. Tätt med industrier, i kombination med en mindre och trygg skola ger goda förutsättningar för ett jobb.

Av Sveriges kommuner och landstings nio stycken "tio i topplistor" finns Tranemo kommun med på fyra stycken.
Dessutom ligger de först på listan över flest andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter gymnasiet.

– Vi har många yrkesprogram, arbetsplatsförlagd utbildning och en lärlingsutbildning. Kontakterna är väldigt goda med arbetslivet, och då ökar ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden redan under utbildningen, säger Marit Fält - rektor på Tranemo gymnasium.

Förutom kontakterna med näringslivet tror hon även att strukturen i kommunen spelar in.

– Det är en industrität kommun, och då är det lättare att få jobb efter skolan.

Sara Lundgren läser samhällsekonomi och förklarar varför just den mindre skolan, Tranemo gymnasium, är så bra.

– jag tycker det är bra att man kommer nära lärarna. Man har bra kontakt och kommer nära. Man känner sig trygg.