Markmoderater föreslår förändring av kommunen

Kulturförvaltningen i Mark slaktas och gymnasieorganisationen tar över alla bibliotek och museér. Det föreslår nu moderaterna och utbildningsnämnden i Mark medan socialdemokraterna i stället vill slå ihop kultur- och fritidsnämnden.

Moderaterna har bestämt sig och vill att kulturförvaltningens verksamhet, bibliotek, muséer och andra delar förs över till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden är den nämnd som ansvarar för den verksamhet som finns på Kunskapens Hus, det vill säga gymnasiet, som är den helt dominerande versamheten, men också komvux och viss uppdragsverksamhet. En liten kulturverksamhet, mindre än sju procent sker också inom utbildningsförvaltningen.
Moderaterna vill också att turistfrågorna fråntas fritidskontoret och läggs under kommunstyrelsen, men att fritidsnämnden blir kvar.
Utbildningsnämnden antog häromdagen så gott som hela moderaternas förslag. Men i fritidsnämnden antog majoriteten inklusive moderaterna ett helt annat förslag. Där vill man ha kvar den nuvarande organsiationen, och inte lämna ifrån sig turistfrågorna till kommnstyrelsen.