Ingen anmärkning på arbetsmiljön på utredningshemmet i Mårdaklev

Det finns inget att anmärka på arbetsmiljön på det hem i Mårdaklev där en anställd dödade två personer tidigare i år, det visar Arbetsmiljöverkets utredning. Myndigheten, som granskat om arbetsmiljön kan ha något samband med morden, har inte upptäckt några missförhållanden.

Personal från Arbetsmiljöverket besökte utredningshemmet i Mårdaklev några dagar efter att en anställd knivskurit en av sina kollegor till döds, dödat en av de intagna tonårsflickorna och svårt skadat en annan. Uppdraget var att granska om det fanns brister i arbetsmiljön eller hemmets organisation, som kan ha bidragit till händelsen. Formellt är det det privata vårdföretaget Phoenix-Ätradalen aktiebolag som är ansvarig arbetsgivare.
Nu är utredningen klar, och lagd till handlingarna. Det finns ingenting att anmärka på, tycker Arbetsmiljöverket. Tvärtom, skriver man i utredningen, så finns det rutiner för handledning av personalen, intern vidareutbildning och regelbundna gruppmöten.
Det fanns inget larm i huset, men frågan är om ett larm hade hjälpt kvinnan och flickorna som blev attackerade, skriver Arbetsmiljöverket. De anställda hade tillgång till både bärbar telefon och mobiltelefon och kunde lätt komma i kontakt med jourpersonal, bedömer utredaren. Slutsatsen blir att företaget Phoenix-Ätradalen inte får nya krav på sig vad gäller arbetsmiljö eller säkerhetsfrågor från Arbetsmiljöverket, som nu avslutar sin utredning.