BORÅS

Bristande information gör att papporna hamnar utanför

Informationen till blivande, och nyblivna, pappor är minimal. Per Johansson från Borås som just nu är pappaledig känner sig ofta utanför i föräldrarollen.

Tvåbarnspappan Per Johansson, som just nu är hemma med sina barn, har ibland känt sig lite utanför i föräldrarollen.

– Som pappa hamnar man ofta lite vid sidan hela tiden på något sätt, som när man var med på förskolan första gången. Det var lite ovanligt att man var med som pappa, det var bara mammor där annars, säger han.

"Vi kan säkert göra mer"
Tidsbrist och brist på män på barnmorsemottagningenarna orsakar att blivande pappor blir bortprioriterade. Det tror barnmorskan Eva Hallnäs med anledning av Per Johanssons upplevelser.

– Det vi gör är att vi alltid uppmuntrar papporna att följa med hit. Men vi lägger mest fokus på mammorna - vi pratar mycket om kost och motion. Vi jobbar under ständig tidspress - men har man mer tid över så pratar man ju också mer med papporna. Men det är ett delat ansvar, vi kan säkert göra med än det vi gör idag, säger Eva Hallnäs.

Vissa pappor är mycket lättare att fånga upp än andra säger Eva Hallnäs. Hon menar också att det är upp till fäderna att också komma med förlag och föreslå vad man skulle kunna göra åt situationen.

Informerar vårdpersonal
Jämställdhetskonsulten Mats Berggren åker runt i Sverige och föreläser för och informerar vårdpersonal och barnmorskor om pappornas roll och bemötande. Hans erfarenhet är att personalen anser sig ha nog med mammorna.

– Reaktionen blir ofta, jaha, ska vi ta hand om pappan nu också. Mitt svar blir då att - ja, det ska ni göra. Den här personen ska ju också vara med, och kanske behöver man inte förändra sitt arbetssätt särskilt mycket för att hinna med det, säger Mats Berggren.

Annsofie Andersson
annsofie.andersson@sr.se