Känd nazist etablerad i Borås

Den ökade aktiviteten bland nazister i Borås kan ha att göra med att en känd nazist, Björn Björkqvist, etablerat sig i stan.  Han är ofta i Borås och den senaste tiden har allt fler möten hållits och mer propaganda delats ut.

Organisationen AFA jobbar aktivt med att störa nazister när det sprids rasistisk propaganda. AFA hävdar att Borås kanske är den stad i landet där Nationalsocialistisk front är som mest aktiv.
Att antalet nazister ökat i Borås står helt klart.
Den tidigare propagandachefen Björn Björkvist förnenkar att han skulle vara aktiv längre, och säger till Radio Sjuhärad att han har personliga intressen i Borås. I övrigt har han inga kommentarer och hänsvisar till partiets yttersta ledning. Men för bara ett par veckor sedan var han på ett rekryteringsmöte för nazister i Borås.