MARK

Maktskifte i Mark

Det blir en borgerlig allians som styr Marks kommun de närmast åren - men utan egen majoritet. Margareta Löfgren (M) blir kommunstyrelsens nya ordförande. Socialdemokraterna hade möjlighet att behålla styret, men tackade nej till valteknisk samverkan med Markbygdspartiet.

Det var i går som alliansen blev klara med sitt samarbete och det stod då klart man lämnade Markbygdspartiet utanför samarbetet. Det innebar också att Miljöpartiet ännu en mandatperiod stannar kvar i det borgerliga samarbetet men utan majoritet, de får 24 av de 51 mandaten i fullmäktige. De blir således ännu en period med en ledning som inte har majoritet i fullmäktige, förra mandatperioden styrde socialdemokrater och vänsterpartiet utan majoritet. 

Det är framförallt centern men även moderater och kristdemokrater som har var tveksamma till ett samarbete med Henry Sandahls Markbygdspartiet. Enligt alliansen är Markbygdspartiet inte att lita på.

Markbygdspartiet gav ett erbjudande åt Pelle Pellby och socialdemokraterna att ingå valtekniskt samarbete där även MOD fanns med i bilden. På det sättet skulle socialdemokraterna komma åt ordförandeposterna men Pelle Pellby tackade nej. Partiet hade då några timmar innan träffat MOD och frågat om de var intresserade av ett valtekniskt samarbete. På det sättet skulle MOD få betydligt fler poster i de olika nämnderna än de med egen kraft skulle få. MOD svarar inom några dagar. MOD kan därmed bli representerade i flera nämnder och blir den stora överraskningen i markpolitiken.

Miljöpartiet har fört samtal med både alliansen och socialdemokraterna men med de endast två mandat så var deras förhandlingsposition svag och de krävde för mycket av de rödgröna för att de skulle gå med på detta.

Vad de nu får av alliansen är oklart men kommer att stå klart i början av november då ledamöterna i de olika nämnderna fördelas.

Det blir således ett fortsatt ostadig styre i Mark men de båda blocken har neutraliserat Sverigedemokraterna som med ett mandat tog sig in i fullmäktige. Även om Markbygdspartiet på det här sättet ställdes utanför blocken så kan Henry Sandahl påverka genom sin vågmästarroll med fyra mandat i fullmäktige.