BORÅS

Prostitution - även i mindre städer

Borås kvinnojour är en av elva kvinnojourer i landet som ska specialiseras på att ta emot kvinnor utsatta för prostitution och sexuell människohandel. Jouren ingår i regeringsfinansierade Projekt Lilja som i dag hade en utvecklingskonferens i Göteborg.

Projekt Lilja är ett regeringsfinansierat projekt som jobbar med att specialutbilda kvinnojourer i att ta emot kvinnor utsatta för prostitution och sexuell människohandel.

Kvinnojouren i Borås är en av elva i landet som ingår i projektet. Tanken är att när polisen gör tillslag mot prostitution och trafficking ska de utsatta kvinnorna tas om hand av dessa utbildade kvinnojourer i första hand.

Enligt Maria Alblom Winkler på kvinnojouren är problemet långt större än många tror:

– Prostitutionen finns redan idag i Borås. Vi ser bara toppen av ett isberg!

En annan viktig del i projektet är att samverkan mellan kvinnojourerna, kommunerna, polisen och andra myndigheter måste förbättras för att man ska få bukt med problemet.