SJUKVÅRD

Forskning för jämställd vård

1:27 min

Västra Götalandsregionen vill ha en mer jämställd vård. Därför satsas nu två miljoner för att under nästa år forska om hur patienter bemöts och behandlas utifrån vilket kön de har.

– Det är viktigt att vården sker på ett jämställt sätt, och man vet inte om vården är jämställd om man inte har beforskat den, säger Peter Lönnroth, biträdande sjukvårdsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Pengarna ska användas till att studera hur patientens kön styr vården och bemötandet. Även behandlingsresultat och tillgång till sjukvård ska undersökas.

Dom två miljoner kronorna delas ut till kunskapscentrum för jämlik vård i Göteborg. Å enligt dom har forskningen hittills visat på medicinskt omotiverade skillnader på exempelvis vilken diagnos och bemötande man får om man är man respektive kvinna.

Men dessutom finns det, lite motsägelsefullt nog, biologiska olikheter mellan könen som är viktiga att vara medveten om för att vården ska bli just jämlik, menar Peter Lönnroth.

– Vi vet till exempel att kvinnor och män har olika smärttröskel och olika sjukdomspanorama och vården blir inte jämlik om man inte tar hänsyn till det.

Hur kommer det sig att man inte har forskat på det här innan?

– Det har väl mognat fram helt enkelt. Det är de sista åren som vi har grundlagt Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra götaland och det är utifrån den centrumbildningen som det här intresset har mognat fram.

Sara Johansson
sara.johansson@sr.se