Borås

AF stöps om - fler får klara sig själva

1:44 min

Arbetsförmedlingen satsar nu på de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden - de andra får klara sig mer själva. Samtidigt köps fler externa tjänster in för att lotsa ut funktionshindrade i arbetslivet.

Christer Rydén är arbetsmarknadsområdeschef på arbetsförmedlingen i Borås.

– Vi har ju mycket hjälp i dag med coachföretag, vi har kompletterande aktörer och fler är på väg in, framför allt för dem med funktionshinder. Det blir en omställning för vår personal för det blir i huvudsak de svåra grupperna som vi kommer att jobba med, säger Christer Rydén, arbetsmarknadsområdeschef på arbetsförmedlingen i Borås.

Detta innebär att den stora gruppen arbetslösa, som inte har någon särskild problematik som kräver extra stöd, kommer att ägnas mindre uppmärksamhet

– Vi måste träffa dem den dagen de blir arbetslösa. Vi måste göra en ordentlig handlingsplan. Men sedan får de klara sig ganska mycket själva. Det kommer att finnas folk i kundmottagningen, men besöken som man haft var fjortonde dag eller en gång i månaden måste vi minska på. Resurserna räcker inte till.

Satsningen är arbetsmarknadens svagaste grupper blir alltså tydligare än förut och omfattar bland annat funktionsindrade, ungdomar, sjukskrivna och långtidsarbetslösa.

För de branscher som livnär sig på arbetslösheten och de många former av stöd till arbetslösa som finns blir det mer att göra och konkurrensen mellan de privata aktörerna hårdnar. Detta har till exempel Pia Kittilä märkt. Hon är marknadansvarig på Eductus i Borås - ett företag inom Academedia, som haft avtal med Arbetsförmedlingen i flera år.

– Arbetsförmedlingen har ett antal externa aktörer som arbetssökanden i stor utsträckning kan välja mellan själv, så det är många som är intresserade av att erbjuda sina tjänster, säger Pia Kittilä.