Svenljunga

"Ledningen agerar nonchalant"

1:35 min

Den borgerliga majoriteten i Svenljunga agerar nonchalant och fattar beslut utan att ha ordentliga beslutsunderlag.

Det menar den socialdemokratiska oppositionen, som är kritisk till hur flera fastighetsärenden i kommunen har hanterats.

Per Andersson är gruppledare för socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Svenljunga.

– För det första finns det inga beslut i styrelserna och sen finns det inga ekonomiska kalkyler. Det är miniminivå på allting, säger Per Andersson (s).

I flera fastighetsaffärer som Svenljunga kommun beslutat om de senaste åren menar Per Andersson att beslutsunderlaget varit alldeles för dåligt. Det gäller köpet av gamla kommunhuset som klubbades igenom nu i december, försäljningen av fastigheter på Rydins väg och beslutet att bygga mejerilokaler i Kalv.

Per Andersson menar att eftersom beslutsunderlagen varit så dåliga, så vet de borgerliga partierna i majoriteten inte själva vad deras beslut får för konsekvenser.

Men kommunstyrelsens ordförande, centerpartist Eva Johansson, är oförstående till kritiken och ser ingen anledning till att förändra något i hur ärendena i kommunen bereds.

– Nej, det gör jag inte. Oppositionen sitter ju med i alla nämnder och styrelser i arbetsutskott och har vice ordförandeposten, så de har ju full insyn, säger Eva Johansson.

Men socialdemokrat Per Andersson är upprörd över hur de borgerliga majoritetspartierna agerar och menar att de blivit för bekväma i sin maktställning.

– Man har styrt kommunen nu i 40 år och gjort som man har velat och inte behövt ta så stor hänsyn till oppositionen. Och det rullar väl på tycker man, så fortsätter man i samma spår.

Men Eva Johansson ifrågasätter Per Anderssons motiv med den kritik han för fram.

– Jag tror det här är ett sätt för Per Andersson att få mer publicitet och jag tror att det är väldigt mycket retorik. Och jag kan ifrågasätta om det är kommunens bästa han har för ögonen eller om det är sina egna partipolitiska poäng som han sätter i första rummet.