VÅRD

Regionen vill ta in ST-läkare

Ett uskott inom regionen säger nu att man kan anställa 40 nya läkare på vårdcentralerna i Västra Götaland. Det är ST-läkare som i så fall ska anställas, och regionen satsar 42 miljoner kronor extra i år för att betala läkarna.

Gert-Inge Andersson sm är ordförande i ägarutskottet som handhar ekonomin, och han säger att satsningen visserligen är stor, men att den kommer att minska behovet av dyra inhyrda läkare.

ST-läkare är färdiga läkare som läser vidare för att få specialistkompetens. Ägarutskottet skickar nu förslaget om läkarna vidare till regionstyrelsen.