Brister på Stenbocksskolan

Eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn måste få bättre möjligheter att använda IT i musikundervisningen. Det menar skolinspektionen efter att ha gjort en inspektion på skolan.

Skolan behöver även förbättra elevernas inflytande på arbetsformer och innehåll i musikundervisningen, och anpassa undervisningen efter elevernas tidigare erfarenheter.

Musikundervisningens koppling till andra ämnen måste också bli tydligare.