BORÅS

Busskort till ALLA elever

1:21 min

Alla grundskoleelever i Borås kan komma att få gratis busskort, och inte som idag där det bara gäller kommunala skolelever. Den skillnaden har väckt stora protester bland föräldrar.

Normalt har bara barn i kommunala skolor rätt till gratis skolresa, inte de som går i friskola. Till halvårsskiftet förändras Skollagen, och nu tycker Miljöpartiets kommunalråd Tom Andersson att det är dags att ändra på reglerna.

– I Borås har vi ju inte regler där vi ger alla barn samma möjligheter, och i den nya skollagen kommer det mer eller mindre krävas att vi ska ge alal barn möjlighete till skolskjuts.

Dagens Skollag säger att kommunen bara har ansvar för en grundskoleelev som går i anvisad skola och med det menas närmsta kommunala grundskola. Går barnen i en friskola så får man betala busskortet själv.

Detta har kritiserats av föräldrar och politiker i båda blocken har talat om en förändring, en förändring som nu skyndas på av den nya Skollagen som börjar gälla den förste juli.

– Tillämpningen av nya lagen är väldigt luddig. Man ska då erbjuda skolskjuts om det inte innebär för stora problem åorganisatoriskt och ekonomiskt för kommunen, och det är svårt att tolka de reglerna, säger kommunalråd Tom Andersson (MP).

Just nu tittar man i Borås stadshus på Göteborg där alla elever har kommunalt busskort.

Kostnaden beräknas bli ett antal miljoner kronor, och Andersson hoppas att busskort till alla elever i Borås ska vara genomfört till skolstarten i höst.

– Det är möjligt att det blir så. Något exakt besked har vi inte men vi utreder frågan.