MARK

Fortsatt kamp om sportanläggning

1:36 min

Plan- och byggnadsnämnden i Mark fortsätter att strida för att Kinna IF ska få sälja sin sportanläggning vid Skutesjön. Länsstyrelsen har sagt nej och menar att en försäljning skulle strida mot strandskyddslagen.

Kinna IF vill sälja anläggningen vid Skutesjön för att slippa kostnaden som driften av anläggningenn innebär. En privatperson vill köpa anläggningen och göra om den till privatbostad, men det säger alltså länsstyrelsen nej till, med hänvisning till strandskyddslagen.

Helt fel tycker ordförande i plan- och byggnadsnämnden, centerpartisten Pontus Johansson, som tänker överklaga ärendet till Miljödomstolen.

– Vi hävdar ju att vi har tagit hänsyn till strandskyddet genom att göra en zoon närmast stranden som folk ska kunna röra sig efter, säger Pontus Johansson.

– Detta är ju en ny lag och vi har lite olika sätt att se på den. När man har en ny lag så måste man våga prova för att se vem som har rätt.

Ja, plan och byggnadsnämnd ska överklaga länsstyrelsens beslut hos miljödomstolen, som är nästa instans i ärendet.

För Kinna IF som äger anläggning vid Skutesjön är situationen besvärlig. Å ena sidan har klubben inte råd med driftkostnaderna som ligger på mellan 150 000 och 200000 per år, å andra sidan får klubben alltså på grund av strandskyddslagen inte sälja till en privatperson.

Morgan Niklasson sitter med i klubbens styrelse och han hoppas att miljödomstolen kommer döma i klubbens favör men skulle även de neka dispens på strandskyddet blir det problem. Klubben har inte råd att sköta om anläggningen utan den kommer i så fall att förfalla, säger Morgan Niklasson.

– Ja, så blir det i förlängningen.

Erik Bergström
erik.bergstrom@sr.se