NORRBY, BORÅS

Nu splittras Norrbybarnen upp

Hälften av de omkring 100 elever som till hösten tvingas lämna Norrbyskolan för att stadsdel Väster ska spara pengar har valt att bussas till Byttorpskolan. Det framgår av en utvärdering som stadsdelen gjort.

Ett 30-tal elever har valt Särlaskolan och ett 20-tal har valt Hestra Midgårdsskolan.

Enligt planen ska personal från hemsjukvård, hemtjänst och en vikariepool flytta in i Norrbyskolans lokaler, som ska byggas om så lite som möjligt för att det en dag ska vara möjligt att återigen använda byggnaden som skola.