BORÅS

Avtalsbråk runt Borås kulturhus

"Vi följde bara praxis". Det svarar nu Borås Stads Lokalförsörjningskontor på kritiken från kommunens egna revisorer i samband med ombyggnaden av Kulturhuset.

Kommunens revisorer kritiserar lokalförsörjningskontoret för att man anlitat en extern projektledare utan att först göra upp ett avtal. Därmed riskerade man att förlora kontroll och styrning.

Lokalförsörjningskontoret säger att man haft avtal med projektledaren i ett tidigare skede av ombyggnaden och att denne lämnade täta rapporter.